Andre ydelser i.f.m. ejendomsservice og skadeservice.

Udover ejendomsservice kan Matthiesen & Sønner hjælpe med en række andre ydelser som ejendomsdrift, forsikringshjælp og sikringsfilm.

Teknisk vedligehold og drift af ejendomme

Matthiesen & Sønner står for vedligeholdelse og drift af ejendomme, hvis ejeren i en periode har brug for praktisk hjælp til at passe ejendommen.
Det kan f.eks. være hvis:

 • Ejeren selv er bortrejst i en længere periode
 • Ejeren råder midlertidigt over en ejendommen (f.eks. i forbindelse med tvangsauktion og ejendomshandler)

I disse situation kan vi hjælpe ejeren med forskellige ydelser, som udover det helt simple - at holde øje med ejendommen - kan omfatte:

 • Pasning af grønne områder
 • Snerydning og saltning
 • Indhente tilbud fra håndværkere - Som ejers repræsentant
 • Deltage i byggemøder - Som ejers repræsentant
 • Checke udførte håndværksarbejde - For ejer

Med denne service undgår ejer eller administrator disse ofte tidskrævende og praktiske opgaver, og får dem i stedet udført af fagfolk, der har den fornødne erfaring og indsigt omkring netop disse faglige opgaver.


Forsikringshjælp til ejendomsforsikring
Med 25 års erfaring fra forsikringsbranchen har Karl Matthiesen en relevant baggrund for at yde praktisk hjælp til vore kunder med deres ejendomsforsikring.
Det kan dreje sig om hjælp til:

 • Skadesbehandling og kontakt til forsikringsselskabet i tilfælde af skader på ejendommen
 • Policegennemgang med fokus på dækning og pris

Sikringsfilm mod tyveri, hærværk mv.
Gennem datterselskabet Copenhagen Solar Protection www.csp-trading.com sælger og montere vi Llumar sikringsfilm.

LLUMAR sikringsfilm yder blandt andet beskyttelse på følgende områder:

 • Splintret glas når uheld er ude
 • Mod indbrud
 • Mod eksplosioner

LLUMAR sikringsfilm opfylder de strengeste internationale krav for sikring af glas.